Nieuws

De aanvraagperiode voor de Cultuur Opstart Lening en de Cultuur Vermogen Lening is verlengd tot 1 oktober 2021. De speciale Cultuurleningen zijn onderdeel van het noodsteunpakket van € 300 miljoen dat sinds juni 2020 beschikbaar is gesteld vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor cultureel ondernemers. De leningen stellen culturele en creatieve organisaties en zelfstandigen in staat te investeren in de opstart van het nieuwe seizoen of de reserves aan te vullen. Er is in juli 2021 € 3 miljoen extra aan het pakket toegevoegd voor de Cultuur Opstart Lening, speciaal voor zelfstandigen. De aanvraagperiode voor beide leningen is verlengd tot 1 oktober 2021.

De Cultuur Opstart Lening stelt culturele en creatieve organisaties en zelfstandigen in staat te investeren in producties,
programma’s, projecten en materialen, zodat zij weer inkomsten kunnen verwerven. Culturele en creatieve organisaties en zelfstandigen die minimaal 50% eigen inkomsten genereren kunnen aanspraak maken op een lening van € 10.000 tot maximaal € 500.000, met een maximum van twee leningen per organisatie. De Cultuur Opstart Lening wordt verstrekt tegen 1% rente. Deze lening is vanaf juli 2021 speciaal opengesteld voor zelfstandigen.

De Cultuur Vermogen Lening is er voor organisaties met een aantoonbaar exploitatietekort en eenmanszaken met een
aantoonbaar inkomensverlies, als gevolg van de coronapandemie. Met behulp van de lening kunnen cultureel ondernemers het vermogen van de organisatie of onderneming en daarmee je verdiencapaciteit versterken en de reserves aanvullen. Zelfstandigen kunnen een lening aanvragen van € 10.000 tot € 75.000. Organisaties kunnen een lening aanvragen van € 25.000 tot € 500.000. Beide leningen zijn tegen een lage rente van 1%.

Meer informatie over de Cultuur Opstart Lening en de Cultuur Vermogen Lening en de voorwaarden is te vinden op de
website van Cultuur-Ondernemen.

Terug naar Nieuws