Nieuws

In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen in maart organiseert Kunsten ’92 op 2 februari 2018 de Verkiezingsconferentie Cultuur & Gemeenten in Leeuwarden, Culturele Hoofdstad 2018. 

Het doel van de verkiezingsconferentie is om de cultuursector te laten zien aan welke urgente maatschappelijke opgaven zij kunnen bijdragen en de bestuurders en ambtenaren krijgen nieuwe inzichten in de toegevoegde waarde die kunst en cultuur bieden bij het oplossen van deze opgaven.

Met de doelgroep van deze bijeenkomst – bestuurders, politici, ambtenaren, uitvoerenden, makers, kunstinstellingen, cultuurfondsen, kunsthogescholen, erfgoedinstellingen en cultuureducatieprofessionals – worden thema’s als regionalisering, arbeidsmarkt, participatie, erfgoed en cultuureducatie verkend.

Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.

Terug naar Nieuws