Nieuws

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) belicht in een beleidsdocument de gevolgen van corona voor de betekenis van cultuur in het dagelijks leven van mensen. Hoewel het SCP schrijft dat het verlies aan inkomsten aan de deur (maar voor menige culturele instelling ook aan inkomsten uit de horeca en uit zaalverhuur) grote gevolgen heeft voor de economische levensvatbaarheid van artiesten en kunstenaars en van instellingen en gezelschappen, ligt de nadruk in het rapport op de eventuele invloed van corona op de publiekskant van dat leven: op culturele interesse, bezoek aan cultuuruitingen, cultureel mediagebruik, beoefening van vormen van cultuur en vrijwillige ondersteuning van cultuur. Het rapport kijkt ook hoe het met deze aspecten gesteld zal zijn na corona. In het signalement wordt gekeken waar de betrokkenheid van de bevolking het meest onder druk staat en met steun aan welke delen van het culturele leven die betrokkenheid het meest is gediend. Men stelt dat overheidssteun niet alle coronaschade ongedaan zal kunnen maken. Deze blikrichting vraagt behalve aandacht voor grote gevestigde instellingen ook aandacht voor de noden van festivals, poppodia, amateurkunstverenigingen, koren, muziekscholen, centra voor de kunsten, oefenruimtes, lesateliers en de kleine theaters en musea. Lees hier het persbericht van het SCP.

Terug naar Nieuws