Nieuws

Fonds Podiumkunsten heeft het nieuwe handboek voor verantwoording van de meerjarige subsidies bekend gemaakt. Een aantal aspecten is gewijzigd of toegevoegd; welke onderdelen het betreft staat voorin het handboek beschreven. Een belangrijke wijziging is dat de deadline voor het aanleveren van de verantwoording een maand is vervroegd tot uiterlijk 31 maart. Een ander nieuw element is dat de nieuwe ‘speelsubsidies’ een aparte administratie vereisen, die wordt gekwantificeerd naar de balans. Gezien de nieuwe verplichtingen is het verstandig om tijdig rekenschap te geven van de wijzigingen en dit vooraf met de controlerend accountant kort te sluiten.
Het handboek staat hier.

Terug naar Nieuws