Nieuws

Binnen de compositieregelingen die het Fonds Podiumkunsten heeft zijn een aantal veranderingen doorgevoerd. Het betreft de
werkbijdrage muziekauteur (uiterste indiendatum 2-9 2015)
opdracht compositie of libretto (uiterste indiendatum 30-9 2015)
reeks opdrachten compositie en libretto (uiterste indiendatum 30-9 2015)

Kwink Groep heeft een evaluatie gedaan op deze regelingen, waarbij ook de NAPK betrokken is geweest. Het FPK beoogt met de veranderingen zowel muziekauteurs als opdrachtgevers meer ruimte te geven, en de verbindingen tussen de muziekauteurs en de rest van de spelers in de podiumkunsten robuuster te maken.

Terug naar Nieuws