Nieuws

Veilig de vloer op – Beleidskader Sociale Veiligheid Podiumkunsten

Ongewenste omgangsvormen staan sinds enkele jaren hoog op de maatschappelijke agenda. Onder invloed van veranderende opvattingen en gewoonten, aangescherpt door de #metoo- en Black Lives Matter-beweging worden discriminatie, seksuele intimidatie, pesten en agressie/geweld op de werkvloer steeds meer als een probleem gezien dat aangepakt en nog liever: voorkomen moet worden.


Maar hoe goed zijn diverse gezelschappen en producerende instellingen eigenlijk ingericht op het zoveel mogelijk voorkomen van grensvervaging en onveilig gedrag? Heeft iedereen een adequate klachtenstructuur, en een overzicht van wat de eigen organisatie kwetsbaar maakt? Zijn de werkverhoudingen voldoende professioneel? En misschien wel het meest belangrijk: heerst er een open cultuur waarin iedereen op tijd grensoverschrijdend gedrag kan melden?
De NAPK wil haar leden in staat stellen al deze vragen op termijn positief te beantwoorden, en daartoe is Veilig de vloer op – Beleidskader Sociale Veiligheid Podiumkunsten opgesteld. Het kader is nadrukkelijk ook beschikbaar voor culturele organisaties buiten de vereniging.

Terug naar Nieuws