Nieuws

Uitnodiging werksessie Theatre Green Book

Samen met de de VPT en de VSCD werkt de NAPK aan een Nederlandse versie van het Theatre Green Book. Als startpunt is een eerste vertaling gemaakt van de korte versie die is gepresenteerd op het Theater Festival in Amsterdam (keynotes van de initiatiefnemers Paddy Dillon en Lisa Burger). De links naar achterliggende bijlagen zijn (nog) in het Engels, maar de moeite van het bekijken waard om een goed beeld van de tool te krijgen.

Op 30 oktober van 12:30 tot 17:00 uur organiseren we een gezamenlijke bijeenkomst in de Stadsschouwburg Utrecht. Hiervoor wordt podiumkunstenbreed de sector uitgenodigd om in werksessies feedback te geven op de vertaling (deel 1: duurzame producties, deel 2: duurzame gebouwen, deel 3: duurzame operaties), suggesties voor verbetering aan te dragen en knelpunten te identificeren.

Meer informatie
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan hier.

Terug naar Nieuws