Nieuws

Minister Bussemaker heeft op 8 juni haar uitgangspuntenbrief cultuurbeleid 2017 – 2020 gepresenteerd.

Er wordt €18 miljoen vrijgemaakt binnen de begroting voor innovatie, samenwerking en ontwikkeling van jonge talenten. Dit budget heeft de minister vrijgespeeld door herprioritering en kasschuiven in vorige jaren (o.a. reservering voor bestuurlijk overleg en deel middelen vanuit het tijdelijke programma voor ondernemerschap).

Het Metropole Orkest en het Tropenmuseum worden opgenomen in de BIS. Voor de jeugdgezelschappen in de basisinfrastructuur en bij het Fonds Podiumkunsten is € 0,8 miljoen extra beschikbaar voor dans, muziek, theater en film voor de jeugd.

Het Fonds Podiumkunsten krijgt weer de mogelijkheid om via de meerjarenregeling instellingen voor vier jaar te subsidiëren, in plaats van de huidige 2+2 constructie.

Er is €1,6 miljoen gereserveerd voor talentontwikkeling in de podiumkunsten, en €2,6 miljoen voor festivals in alle disciplines.

Aanvragen zullen worden beoordeeld op drie criteria:
– kwaliteit
– maatschappelijke waarde
– educatie en participatie

De eigen inkomstennorm blijft gelijk.

Naast de investeringen in de basisinfrastructuur investeert de minister extra in cultuureducatie. Ook vraagt ze aandacht voor de arbeidsmarktpositie van kunstenaars en heeft de Raad voor Cultuur en Sociaal Economische Raad gevraagd hier eind 2015 een verkenning over uit te brengen.

Voor de uitgangspuntenbrief en bijbehorende stukken, klik hier.

Terug naar Nieuws