Nieuws

Minister Bussemaker heeft op 23 oktober jl. een nieuwe brief over de invulling van het budget voor talentontwikkeling naar de Tweede Kamer gestuurd.

Naar aanleiding van de motie Bergman zijn er gesprekken gevoerd met de cultuurfondsen, met een afvaardiging van briefschrijvers uit de podiumkunsten (waaronder de NAPK) en beeldende kunsten en met experts uit het veld op het gebied van talentontwikkeling. Op basis van die gesprekken heeft de minister de uitrol van de impuls als volgt aangescherpt:

1) ontwikkeling op maat: koppeling van het talentbudget aan coaching, en verbinding met de productie- en presentatieplekken voor de disciplines waar dit aan de orde is. De €5 miljoen die hiervoor beschikbaar is, wordt verdeeld via de cultuurfondsen. Voor de podiumkunstensector betekent dit dat het Fonds Podiumkunsten hier een grotere rol in krijgt. Belangrijke wijziging is dat het budget beschikbaar is voor nieuw talent (niet per definitie om jong talent dat net van de opleiding komt).

2) wegwijzers talentontwikkeling door de sector zelf en door het kunstvakonderwijs.

3) investering in talent: laagrentende leningen bij Cultuur-Ondernemen. Hiervoor is eenmalig €3 miljoen beschikbaar in 2014.

Voor de volledige brief, klik hier.

Terug naar Nieuws