Nieuws

Tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown per 4 november 2020 om 22.00 uur

Gisteravond heeft het kabinet tijdens een persconferentie een tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown aangekondigd, met als belangrijkste doel de druk op de zorg te verminderen. De hoofdboodschap van het kabinet luidt: blijf zoveel mogelijk thuis. Toegestane groepsgrootten (binnen en buiten) worden nog verder verlaagd.

De meest ingrijpende maatregel is dat alle publiek toegankelijke locaties worden gesloten, zoals musea, theaters, sexclubs, casino’s, bioscopen, pretparken, dierenparken, zwembaden en bibliotheken. Cultuureducatie aan huis is toegestaan, evenals repeteren en streamen, mits binnen de daarvoor al eerder vastgestelde richtlijnen. Deze verzwaring gaat in op woensdag 4 november om 22.00 uur en duurt tot 19 november. Daarna gaan we terug naar de gedeeltelijke lockdown van 14 oktober. Half december beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna mogelijk is. Lees hier het volledige persbericht en bekijk hier de factsheet/infographic.

De taskforce culturele en creatieve sector betreurt het uiteraard dat de culturele instellingen en locaties moeten sluiten. Zeker gezien het feit dat de verspreiding van het coronavirus op deze locaties nihil is, onder andere door de toepassing van stringente protocollen. Maar het is nodig, op iedereen wordt op dit moment een beroep gedaan om solidair te zijn.
De culturele en creatieve sector probeert zijn publiek zoveel mogelijk online te bereiken, zoals dat al gebeurt sinds 12 maart van dit jaar. Ook zullen we ondertussen aan het kabinet een voorstel doen voor een werkbare routekaart voor cultuur, die perspectief biedt op afschaling van de maatregelen.

De generieke en specifieke steunpakketten helpen cultuursector, maar met de lockdown (eerst gedeeltelijk, nu sluiting) wordt het steeds zwaarder. De extra schade van deze sluiting wordt op circa € 9 miljoen per week berekend. Dit wordt gevoeld, vooral bij artiesten, kunstenaars, zzp’ers en werknemers. De taskforce roept het kabinet op om deze groep meer te steunen. Verder is versoepeling van bestaande steunpakketten en verlenging ervan tot eind 2021 noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de sector de coronacrisis kan doorstaan.

Terug naar Nieuws