Nieuws

Podiumkunst.info is een database waarin via geautomatiseerde koppelingen gegevens tussen aanbieders en afnemers worden uitgewisseld zoals kaartstanden, recette en financiële afspraken. Podiumkunst.info fungeert zo als centrale database. Op deze manier hoeven afnemers en aanbieders in de sector niet meer op verschillende plekken hun informatie op te halen.

Begin dit jaar zijn NAPK, VSCD en VVTP samen met Podiumkunst.info een convenant overeen gekomen. Met een recente toezegging van het Ministerie van OC&W van een subsidie voor technische doorontwikkeling gaat Podiumkunst.info slagen maken in het efficiënter doorvoeren van het administratieve proces tussen aanbieder en afnemer.

Terug naar Nieuws