Nieuws

Theaters voorlopig nog gesloten, wel pilots met sneltesten

De theaters en concertzalen blijven tot 20 april gesloten voor publiek. Het kabinet maakte gisteren in een persconferentie bekend vast te houden aan de huidige lockdown. 

In april starten wel de eerste proeven met sneltesten in de cultuursector. Volgens het kabinet laten de oplopende besmettingscijfers nog geen versoepelingen toe. Op 13 april is een volgende persconferentie gepland, waarin het kabinet de mogelijkheden na 20 april bekend wil maken. Als de cijfers eerder een positief beeld laten zien, dan kan een maatregel ook eerder worden aangepast.

Voor de cultuursector biedt de huidige routekaart van het kabinet echter weinig perspectief. ‘Zolang besmettingsniveaus het uitgangspunt blijven, zit de cultuursector potdicht’, laat de Taskforce culturele en creatieve sector weten. De huidige routekaart gaat bij culturele instellingen, met uitzondering van ‘doorstroomlocaties’ zoals musea, nog steeds uit van ‘ontmoedigend kleine’ absolute aantallen bezoekers, zelfs bij lage risiconiveaus. De Taskforce pleit er al weken voor om de bezoekcapaciteit voor deze locaties te normeren op vierkante meters per gebouw en per zaal. Ook vindt de Taskforce het realistischer dat de druk op de gezondheidszorg of de vaccinatiegraad als leidraad voor heropening worden genomen. ‘Zo’n dubbelslot, met alle veiligheidsmaatregelen die deze cultuurlocaties in acht nemen, garandeert veilig bezoek en geleidelijke toename van bezoekcapaciteit per risiconiveau.’

Een mogelijk hoopvol alternatief is heropening met behulp van sneltesten. In samenwerking met de ministeries van OCW en VWS en de Stichting Open Nederland worden op dit moment op kleine schaal concerten, voorstellingen en andere culturele activiteiten voorbereid die bedoeld zijn om lessen te leren uit het gebruik van sneltesten in de culturele sector. Voordat een evenement of activiteit begint, moet dan een test gedaan zijn. Bij een negatieve uitslag krijgt iemand toegang. Deze kan getoond worden via een app.

De pilots zijn verspreid over het gehele land en altijd in de buurt van speciaal hierop toegeruste snelteststraten. Voor de maand april zal in overleg met de Rijksoverheid, veiligheidsregio’s en lokale bestuurders een kalender gemaakt worden waarin de planning van pilots bij podia, musea en erfgoedlocaties is opgenomen. Er wordt een wetsvoorstel voorbereid om testbewijzen op grotere schaal in te kunnen zetten.

‘Zolang openstelling via de weg van de routekaart niet kan, kunnen sneltesten een belangrijk instrument zijn om het maatschappelijke leven op gang te brengen’, laat de Taskforce  weten. ‘De cultuursector staat klaar om bij te dragen aan de testlogistiek en kan niet wachten om op deze wijze alvast veilig bezoekers te ontvangen en het werk van kunstenaars en artiesten te tonen.’

Deze pilots met sneltesten zijn overigens geen onderdeel van de eerder georganiseerde test-evenementen in het kader van het Fieldlab Evenementen. Ook daarvan zullen er de komende tijd nog enkele volgen. Gezondheidsminister De Jonge sprak gisteren over eerder ‘behoorlijk geslaagde evenementen’.

Terug naar Nieuws