Nieuws

Het Ministerie van Financiën bracht vorige week een rapport uit met de evaluatie van de verhoging van het btw-tarief. Daarin wordt gesteld dat de btw-verlaging op de podiumkunsten en bioscoop niet geleid heeft tot een daling van de entreeprijzen.

De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) zegt dat daar verschillende verklaringen voor zijn; veel theaters hebben de prijzen niet verhoogd toen de btw op theaterkaarten verhoogd werd. Toen de btw-verlaging vervolgens doorgevoerd werd, hebben zij de prijzen daarom niet aangepast.

Verschillende media concluderen uit het rapport dat het publiek niet geprofiteerd heeft van de btw-verlaging. Jan Hoekema (voorzitter van de VSCD): ‘Dit is een onjuiste conclusie. We herkennen ons niet in het beeld dat wordt geschetst. Theater- en festivaldirecteuren willen zoveel mogelijk mensen de gelegenheid geven mooie voorstellingen en concerten te bezoeken. Zij doen er alles aan om kaarten betaalbaar te houden.’

Het rapport van het Ministerie van Financiën is niet gebaseerd op de werkelijke prijzen van theaterkaartjes maar op de consumentenprijsindex. Om de ontwikkeling van de prijzen goed in kaart te brengen, zou volgens de VSCD gekeken moeten worden naar wat aan de kassa betaald wordt. Dat is nu niet gebeurd. In het cijfer van de consumentenindex worden verschillende diensten meegenomen. Onduidelijk is welke diensten dit precies zijn, naast entreekaarten voor bioscoop en theater.

Terug naar Nieuws