Nieuws

Theatergroep Kwatta stopt

Kwatta stopt na het lopende theaterseizoen. Na het wegvallen van structurele subsidie van zowel de Rijksoverheid als de provincie Gelderland is het jeugdtheatergezelschap uit Nijmegen ‘niet meer in staat de continuïteit en artistieke kwaliteit, die zij hoog in het vaandel heeft staan, te waarborgen’. Op 12 maart gaat Kwatta’s laatste voorstelling Metamorfosen in première.

Per 2021 verloor Kwatta al zijn structurele rijkssubsidie. Het gezelschap had op het moment van aanvraag een zware periode doorgemaakt, en de Raad voor Cultuur achtte de organisatie in de toenmalige herstelfase financieel nog te instabiel. Mede op basis van dat besluit herzag ook de provincie Gelderland haar beleid ten aanzien van jeugdtheater, met als gevolg dat Kwatta geen aanspraak meer kon maken op een structurele subsidie van de provincie.

Het gezelschap, met Theater het Badhuis in Nijmegen als thuisbasis, heeft in samenspraak met de Gemeente nog een onderzoek uitgevoerd om de toekomstscenario’s voor Kwatta in kaart te brengen, maar daaruit bleek dat de organisatie zonder voldoende structurele subsidie niet langer levensvatbaar is.

Met het wegvallen van Kwatta verdwijnt een belangrijke speler in het Nederlandse jeugdtheater. ‘Met een geschiedenis van 20 jaar jeugdtheater produceren heeft Kwatta, onder leiding van artistiek directeur Josee Hussaarts, een schat aan ervaring en expertise opgebouwd, regionaal, nationaal en internationaal’, schrijven het bestuur en de directie in een persbericht.

Het gezelschap werd onder meer meermaals geselecteerd voor showcases van het IPAY, het International Performing Arts for Youth-festival. In 2014 won de voorstelling Manxmouse (Mismuis) er de Victor Award, de prijs voor beste voorstelling. In 2019 won het libretto van de voorstelling Jabber nog een Gouden Krekel, de prijs voor de indrukwekkendste prestatie in het jeugdtheater van dat seizoen.

Kwatta benadrukt dat de artistieke kwaliteit nimmer ter discussie heeft gestaan en dat het gezelschap onder leiding van een nieuwe zakelijk directeur ook financieel en organisatorisch de zaken weer op orde heeft gekregen. In 2020 en 2021 sloot het af met een positief resultaat, waardoor het huidige theaterseizoen nog met een nieuwe ‘veelbelovende’ voorstelling afgesloten kan worden.

Met het stoppen van Theatergroep Kwatta, dat theatergroep Teneeter (1976-2001) opvolgde, komt een einde aan ruim 45 jaar professioneel jeugdtheater in Nijmegen en Gelderland. Daarmee is de provincie Gelderland samen met de provincie Zeeland de enige provincie zonder professioneel jeugdtheatergezelschap.

Bron: Theaterkrant

Terug naar Nieuws