Nieuws

The Art of Impact – nieuw programma voor kunst en maatschappij

The Art of Impact is een nieuw, tweejarig programma dat is gelanceerd tijdens het OCW-congres Cultuur in Beeld 2014. Het programma onderzoekt en stimuleert bestaande en nieuwe kunstprojecten die een duidelijk maatschappelijk effect hebben. Het ministerie van OCW heeft hiervoor samen met zes landelijke cultuurfondsen €7 miljoen beschikbaar gesteld voor de komende twee jaar. Bestaande projecten krijgen (financieel of met expertise) ruimte om de impact te versterken of zichtbaarder te maken. Daarnaast komt er begin 2015 een open Call for Impact, waar nieuwe projecten kunnen worden ingediend. Voor meer informatie, klik hier.

Terug naar Nieuws