Nieuws

Taskforce: kabinet, verleng steunmaatregelen en open de poorten van de cultuur

Vijf maanden geleden werden de culturele instellingen in Nederland in verband met de coronapandemie opnieuw gesloten. Het publiek kan niet naar exposities, (pop)concerten, voorstellingen, festivals, monumenten, muziekles en filmvertoningen en moet daardoor de inspiratie, beleving, ontmoetingen en verhalen missen die live kunst en cultuur kunnen bieden. Kunstenaars, artiesten en werkenden kunnen niet aan het werk met alle gevolgen van dien.

Geschatte schade
De culturele sector loopt € 2,7 miljard aan publieksinkomsten mis in 2021. Uitgaande van het huidige Openingsplan van het Kabinet bedraagt het omzetverlies in het derde en vierde kwartaal van dit jaar € 787 miljoen. Dit blijkt uit nieuwe berekeningen van de Taskforce culturele en creatieve sector naar de economische situatie in de sector. Dit is des te wranger aangezien de culturele sector heeft aangetoond veilig en verantwoord open te kunnen, door middel van zorgvuldig opgestelde en gehandhaafde protocollen en andere veiligheidsmaatregelen.

Open de poorten van de cultuur!
De taskforce herhaalt zijn pleidooi om de culturele en creatieve sector sneller en ruimer te heropenen dan nu het geval is. Met de achterstelling van cultuur – vergeleken met andere sectoren – bij de heropening lijkt het kabinet de behoefte aan cultuur te miskennen, terwijl deze crisis juist heeft aangetoond hoe belangrijk cultuur is voor de mentale gezondheid van Nederland. Na de eerste lockdown vorig jaar is gebleken dat met zorgvuldig ontwikkelde protocollen ook bij hogere besmettingsniveaus veilig bezoekers kunnen worden ontvangen. De resultaten van het wetenschappelijk onderzoek, gedaan tijdens de testactiviteiten van Fieldlab Evenementen, tonen onomstotelijk aan dat het veilig is publiek bij binnen- en buitenlocaties welkom te heten. Door sneller open te gaan kan het publiek weer gebruik maken van het aanbod, kan de sector weer aan het werk en kunnen de verliezen worden beperkt. Onze oproep aan het Kabinet:
* Geef het publiek per direct toegang tot alle doorstroomlocaties, zoals musea, monumenten en presentatie-instellingen. Zij kunnen, net als vorig jaar, bewezen veilig open met bestaande protocollen.
* Bij Stap 3 van het Openingsplan:
– Geef het publiek toegang tot alle podia en vertoningsplekken, met het glasheldere uitgangspunt: de basis van het maximaal aantal bezoekers per gebouw, en daarbinnen voor elke zaal afzonderlijk, is het toepasselijke 1,5 meter protocol (i.p.v. 30 personen).
– Volg de uitgangspunten die n.a.v. de Fieldlab onderzoeken zijn vastgesteld: minimaal 50% zaalcapaciteit, loslaten 1,5 meter en voldoende gratis testcapaciteit.

Verleng steunmaatregelen en stel een herstelplan op
De taskforce roept het Kabinet met klem op om de specifieke steun aan de culturele sector voor het 3e en 4e kwartaal 2021 of zolang als nodig te verlengen. Urgent is extra steun aan makers en zzp’ers, en anderen met tijdelijke contracten (zie ook de recente brief van de Creatieve Coalitie daarover), steun aan instellingen en creatieve ondernemers en aan de lokale culturele infrastructuur. Stem maatregelen landelijk, regionaal en lokaal goed af op elkaar. Breng risico’s omlaag.
Ook wil de taskforce met de minister en het huidige of volgende Kabinet werken aan een herstel- en transitieplan om publiek, makers en artiesten, creatieve producenten en instellingen duurzaam perspectief te bieden. Laat dit herstelplan voor de culturele en creatieve sector onderdeel uitmaken van de nieuwe ronde formatiegesprekken onder leiding van informateur Mariëtte Hamer.

Terug naar Nieuws