Nieuws

Het Amsterdams Fonds voor de Kunsten (AFK) heeft op 3 augustus de subsidiebesluiten voor de periode 2021-2024 bekend gemaakt. Van de 206 aanvragen zijn er 115 toegekend. Het totaal aangevraagde bedrag bedraagt € 39.568.070, het totaal toegekende bedrag bedraagt € 19.680.000.

In de categorie theater is 35% van de aanvragen toegekend, in de categorie muziek(theater) is 59% toegekend, in de categorie dans is 60% toegekend.

Voor een overzicht van de toekenningen en afwijzingen, klik hier.

Terug naar Nieuws