Nieuws

Op 27 mei maakten de ministers Koolmees (SZW), Hoekstra (Financiën) en Blok (EZK) in een persconferentie bekend dat het kabinet van plan is om het steunpakket voor banen en economie door te trekken in het derde kwartaal van 2021. Het betreft NOW, TVL, Tozo en TONK. Ook treft het kabinet extra maatregelen om bedrijven te helpen met hun gegroeide schuldenlast. In totaal gaat het om een bedrag van 6 miljard euro. Lees hier de brief van het kabinet.

Specifiek steunpakket voor cultuur
Daarnaast werd een aantal ‘sectorale regelingen’ bekendgemaakt, waaronder voor cultuur. Het kabinet verlengt de specifieke steun voor deze sector, aangezien ‘een groot deel van de culturele en creatieve sector ook in het derde kwartaal van dit jaar nog te maken heeft met de (gevolgen van de) beperkende maatregelen’. Het kabinet geeft aan dat verlening van steun nodig is ‘om de culturele infrastructuur overeind te houden en banen te behouden, onder andere door culturele en creatieve zelfstandigen te ondersteunen in een sector die onvoldoende goed door generieke regelingen bereikt wordt’. Concreet gaat het om de volgende bedragen voor het derde kwartaal: € 45 miljoen voor BIS- en erfgoedwetinstellingen en € 25 miljoen voor een verlenging van de directe steun aan makers. Ook worden de leningen aan opengestelde monumenten voortgezet met een bedrag van € 25,75 miljoen euro aan onderuitputting uit eerdere steunpakketten.

Steun aan lokale culturele infrastructuur
Voor gemeenten hevelt het kabinet de eerder voor de lokale cultuur en buurt- en dorpshuizen gereserveerde € 60 miljoen over naar het Gemeentefonds ter compensatie van de extra uitgaven. Daarnaast reserveert het kabinet voor het derde kwartaal 2021 € 51,5 miljoen voor de regionale en lokale cultuur, waarvan € 36,5 miljoen voor de instandhouding van de regionale en lokale culturele infrastructuur en € 15 miljoen ter compensatie voor de inkomstenderving van medeoverheden door onder andere het kwijtschelden van huren.

Terug naar Nieuws