Nieuws

Steun in Tweede Kamer voor Cultuursector

Naast de extra begroting van 300 miljoen euro, heeft de Tweede Kamer vorige week donderdag ingestemd met verscheidene andere maatregelen ter ondersteuning van de culturele sector. Daartoe werden vorige week dinsdag bij het debat ‘Cultuur en corona’ meerdere moties ingediend. Het amendement van Peter Kwint voor € 700 miljoen extra steun werd verworpen.

De Tweede Keer was het  met een motie van Lammert van Raan (PvdD) eens dat de regering ‘alles op alles moet zetten om de culturele sector door de crisis te loodsen’. Een belangrijke meer specifieke motie die daarvoor werd aangenomen is die van Lodewijk Asscher (PvdA), die de regering verzocht om ook de ondernemers en werkenden in de culturele sector mee te nemen in het onderzoek naar noodzakelijke aanvullende steun voor werkenden en bedrijven in het MKB.

Ook aangenomen werd de motie van Niels van den Berge (GL) die voorstelde om alles in het werk te stellen om cultuurmakers te ondersteunen die nu achter het net vissen bij de generieke steunmaatregelen van het kabinet omdat ze (net) niet aan de voorwaarden voldoen.

Met de aangenomen motie Asscher/Belhaj (PvdA/D66) moet de regering ook onderzoeken hoe aan niet-gesubsidieerde organisaties meer ondersteuning kan worden geboden. De beloofde 300 miljoen steun komt nu vooral terecht bij gesubsidieerde instellingen.

De Tweede Kamer onderstreepte het belang van een breed bestuursakkoord tussen Rijk, provincies en gemeenten, waarin ook cultuur is opgenomen, door het aannemen van een motie van Asscher die de regering verzoekt om (d.m.v. een inspanningsverplichting) te voorkomen dat lokale en regionale culturele voorzieningen verdwijnen, en van Carla Dik-Faber die  regionale spreiding wil waarborgen.

Van Raans moties om het investeren in kunst fiscaal aantrekkelijker te maken en om btw-verlaging of -vrijstelling voor podiumkunsten en openbare musea te onderzoeken, worden nog aangehouden. Die kunnen later nog in stemming kunnen worden gebracht.

Belangenorganisatie Kunsten ’92 ziet het ‘als steun in de rug dat de Kamer erkent dat een aanvullend steunpakket voor de culturele en creatieve sector zeer urgent is, niet alleen voor werkenden en makers, en voor niet-gesubsidieerde partijen (die beiden buiten de boot dreigen te vallen), maar ook met het oog op de grote uitdagingen die op de langere termijn op ons afkomen’. De coronamaatregelen voor cultuur (zoals beperkingen van aantallen bezoekers en afstand houden) hebben volgens Kunsten ’92 ‘verstrekkende gevolgen voor de sector, zeker nu ook bekend is gemaakt dat evenementen waarschijnlijk pas over geruime tijd weer georganiseerd mogen worden’.

bron: Theaterkrant

Terug naar Nieuws