Nieuws

Het Theaterfestival besteedt aandacht aan de snel veranderende wereld van de podiumkunsten en hoe raden van toezicht daarop in kunnen spelen. Met een exclusieve rondetafel wordt aan leden van raden van toezicht in de sector de mogelijkheid geboden om hierover met elkaar van gedachten te wisselen. Deze sessie vindt plaats op maandag 7 september. Aanmelden kan bij thera@tf.nl.

Ook organiseert TF op woensdag 9 september het Grote Podiumkunstendebat. Het debat staat onder leiding van Clairy Polak en wordt ingeleid door NRC-journalist Daan van Lent. Voor meer info, klik hier.

Terug naar Nieuws