Nieuws

Via een ingezonden brief in de NRC hebben de zes rijkscultuurfondsen (o.a. Fonds Podiumkunsten) laten weten dat zij  hun beleid zodanig zullen aanpassen dat diversiteit niet de uitzondering is, maar regel. ‘Inclusiviteit in de meest brede betekenis van het woord wordt vanzelfsprekend als het aan ons ligt, zowel op het podium als achter de schermen.’ De auteurs verwijzen hierbij naar de verplichtingen die voortkomen uit het Unesco-verdrag over de diversiteit en pluriformiteit van cultuuruitingen dat Nederland mede heeft ondertekend. De fondsen vertalen hun voornemens in drie actiepunten: budget vrijmaken om de verhalen die nu niet gehoord worden een podium te geven, meer gebruik maken van jongeren die zij als experts op het gebied diversiteit zien en beleid in eigen organisaties en adviseursnetwerken.

Terug naar Nieuws