Nieuws

De Boekmanstichting en de Atlas voor gemeenten hebben de Regionale Cultuurindex gelanceerd. 

Deze index biedt inzicht in de staat van cultuur per provincie en is een aanvulling op de Cultuurindex Nederland, waarin landelijke trends worden getoond.

Met 88 variabelen zijn drie pijlers ingevuld die per provincie een beeld geven van het culturele aanbod (capaciteit), het gebruik dat hiervan wordt gemaakt (participatie) en de financiën (geldstromen). Ook is het mogelijk om per sector te kijken naar kenmerken die verschillende provincies onderling verbinden of juist van elkaar onderscheiden. Hierbij zijn dezelfde sectoren gebruikt als in de Cultuurindex Nederland: podiumkunsten, beeldende kunst, letteren, erfgoed en film.

Terug naar Nieuws