Nieuws

Het in december 2016 verspreide document Cao Toneel en Dans 2016 – 2019 kent enkele correcties. Klik hier voor een overzichtje van de wijzigingen. Binnenkort zal een nieuwe versie van de volledige cao-tekst worden gepubliceerd op deze website.

Terug naar Nieuws