Nieuws

De NAPK heeft kennis genomen van het onderzoeksrapport dat de commissie Ten Brink/de Reu opstelde voor Toneelgroep Oostpool naar aanleiding van meldingen van grensoverschrijdend gedrag door de voormalige directie. Het betreft een zogenaamd signaal- en cultuuronderzoek dat gericht is op het vertrouwelijk en geanonimiseerd vertellen over eigen ervaringen. Aan de hand van de ervaringen van 53 meldingen constateert de onderzoekscommissie een patroon van grensoverschrijdend gedrag bij de voormalige directie (artistiek en zakelijk) van Oostpool èn een cultuur waarbinnen dit gedrag heeft kunnen plaatsvinden.

De omvang en aard van de meldingen vindt NAPK schokkend, temeer daar deze situatie jarenlang heeft kunnen voortduren. Als grootste werkgeversorganisatie in de podiumkunstenbranche staat NAPK voor een veilige en respectvolle werkomgeving. We betreuren de bevindingen uit het onderzoek dan ook ten zeerste en leven mee met de slachtoffers.

Marcus Azzini heeft in juni 2020 zijn werkzaamheden als artistiek directeur en regisseur al neergelegd en zal geen activiteiten voor Oostpool meer ontplooien. Hiermee maakt hij ruimte voor een nieuwe fase en toekomst van het gezelschap. De NAPK is blij dat de raad van toezicht en de zakelijk directeur van Toneelgroep Oostpool de initiatieven en ontwikkelingen die sinds maart 2020 in gang zijn gezet de komende tijd onverminderd voortzetten. De aanbevelingen van de onderzoekscommissie worden daarbij volledig overgenomen en uitgevoerd. De openheid en transparantie die Oostpool betracht in deze kwestie dragen bij aan meer bewustzijn ten aanzien van dit belangrijke onderwerp, wat door de NAPK wordt toegejuicht. Lees hier de volledige reactie van de raad van toezicht van Oostpool.

In 2018 was de NAPK de initiatiefnemer van Mores.online, het meldpunt waar werknemers uit de cultuursector melding kunnen doen van grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast stelde de vereniging richtlijnen ter preventie van ongewenst gedrag op voor haar leden. Inmiddels is de NAPK in samenwerking met een externe expert begonnen met het ontwikkelen van praktische handvaten om misstanden in podiumkunstenorganisaties te voorkomen. Als branchevereniging dragen we op die manier bij aan een respectvolle en veilige sector.

Terug naar Nieuws