Nieuws

In opdracht van het ministerie van OCW heeft onderzoeksbureau Significant/APE onderzocht hoe het is gesteld met de toegankelijkheid van de culturele sector. Dit heeft geleid tot het rapport Onbeperkt cultuur beleven. Het rapport geeft antwoord op zeven onderzoeksvragen:

 1. Welke relevante regelgeving, richtlijnen en handreikingen zijn er al op het gebied van toegankelijkheid bij culturele instellingen voor mensen met een beperking?
 2. Welke (inter)nationale onderzoeken zijn al gedaan over toegankelijkheid bij culturele instellingen voor mensen met een beperking en wat zijn hiervan de belangrijkste bevindingen?
 3. Wat zijn belemmeringen voor mensen met een beperking bij de toegang tot culturele instellingen en wat zijn behoeften en suggesties om de toegankelijkheid van culturele instellingen te verbeteren?
 4. Wat zijn de goede (praktijk)voorbeelden op het gebied van toegankelijkheid van culturele instellingen voor mensen met een beperking? Voor welke belemmeringen bieden de goede voorbeelden een oplossing?
 5. Wat maakt de ‘best-practices’ opgehaald in fase 1 een succes vanuit het perspectief van mensen met een beperking en culturele instellingen?
 6. Hoe wordt toegankelijkheid voor mensen met een beperking op dit moment gemeten bij culturele instellingen?
  a. Wat verstaan culturele instellingen onder toegankelijkheid?
  b. Wordt de Code Diversiteit & Inclusie actief toegepast door culturele instellingen om de toegankelijkheid van hun diensten te bevorderen?
 7. Wat verwachten culturele instellingen van mensen met een beperking wanneer zij de instelling bezoeken? Hoe is de communicatie geregeld?

Het volledige eindrapport is hier te lezen.

Terug naar Nieuws