Nieuws

Raad voor Cultuur publiceert stelseladvies

De Raad voor Cultuur biedt vandaag zijn stelseladvies `Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur’ aan minister Van Engelshoven aan.

In het advies benoemt de raad vier prioriteiten voor het cultuurbeleid en het cultuurstelsel vanaf 2021:

  1. Vernieuwing van het culturele aanbod, o.a. door openstellen van de BIS voor andere genres en disciplines.
  2. Meer ruimte voor ontwikkeling, creatie en verdieping in het Rijksbeleid.
  3. Een inclusief beleid, een groter bereik, o.a. door waar mogelijk drempels voor bezoekers te verlagen, cultuureducatie en door meer differentiatie aan te brengen in de eigen-inkomsteneis.
  4. Een gezonde culturele arbeidsmarkt, o.a. door de Fair Practice Code een subsidievoorwaarde te maken voor instellingen die worden ondersteund door het Rijk, de fondsen en/of overheden binnen stedelijke cultuurregio’s.

De raad stelt voor om in de BIS topvoorzieningen en ketenvoorzieningen op te nemen, waarbij voor de topvoorzieningen wordt gesuggereerd dat de minister kan overwegen om deze een subsidieperspectief van twee keer vier jaar te geven. Ook adviseert de raad een ondersteunende instelling voor concertante en scenische podiumkunsten in de nieuwe BIS op te nemen, en de mogelijkheid te onderzoeken om een extra ondersteuningsfunctie voor publieksonderzoek op te nemen.

Voor instellingen waarvan de kernactiviteit vooral bestaat uit het creëren van artistieke producten of die zich specialiseren in een zeer specifiek terrein binnen hun discipline, blijven fondsen de aangewezen subsidiepartners. Waarbij ook wordt aangegeven `dat instellingen die in continuïteit functioneren en soms ook bepaalde activiteiten in continuïteit ontwikkelen die hun directe artistieke activiteiten overstijgen, op meer solide basis door de fondsen worden ondersteund: niet afgemeten aan een aantal activiteiten, maar met een meerjarig subsidiebedrag dat op maat gesneden is voor hun functioneren.’

De NAPK organiseert op donderdag 18 april een ledenbijeenkomst om het advies gezamenlijk te bespreken.

Voor het volledige advies, klik hier.

Terug naar Nieuws