Nieuws

Raad voor Cultuur publiceert sectoradvies muziektheater

De Raad voor Cultuur heeft het sectoradvies over muziektheater gepubliceerd, met als titel Later is al lang begonnen. De raad adviseert in een notendop het volgende: `Maak overheidsgeld vrij om de musical in Nederland artistiek vooruit te helpen. Verstevig de internationale positie van de Nederlandse opera. Geef de reizende muziektheatergezelschappen meer vlees op de botten om hoogstaande voorstellingen te kunnen maken. En creëer ruimte voor kwalitatief, toegankelijk muziektheater voor een breder publiek.’ De raad wijst in zijn advies het muziektheater aan als een kansrijke kunstdiscipline voor artistieke vernieuwing en een groot, divers publieksbereik.

Lees het volledige advies hier.

Terug naar Nieuws