Nieuws

In een brief aan minister Van Engelshoven (OCW) adviseerde de Raad voor Cultuur over toekenning van een overbruggingssubsidie aan instellingen voor jeugdpodiumkunsten. Het gaat om extra geld uit het tweede steunpakket van de minister ten behoeve van de culturele sector. In dit steunpakket is geld gereserveerd voor culturele instellingen die per begin volgend jaar geen rijkssubsidie meer krijgen, maar wel een positieve beoordeling hadden van de raad van hun subsidieaanvraag voor de Culturele Basisinfrastructuur (BIS). De minister is voornemens deze instellingen een half jaar overbruggingssubsidie te verlenen.

Alleen voor wat betreft de jeugdpodiumkunsten vroeg de minister in dit kader om nader advies aan de raad. Het advies van de raad betreft vijf instellingen voor jeugdpodiumkunsten. De raad adviseert positief over toekenning van overbruggingsgeld voor Toneelschuur B en D (Deventer), Theater Gnaffel (Zwolle), Theatergroep Kwatta (Nijmegen) en Unieke Zaken (Alkmaar). Theatergroep Gelderland bevindt zich volgens de raad nog te zeer in een opstartfase om voor deze overbruggingssubsidie in aanmerking te komen.

Van Engelshoven maakte mede op basis van het advies van de raad haar beslissing over de toekenning van de overbruggingsgelden bekend. Zij maakte toen ook bekend hoe ze de gelden uit het tweede steunpakket voor de culturele sector van 482 miljoen wil verdelen.

Terug naar Nieuws