Nieuws

Corona heeft grote impact op het culturele leven in Overijssel. De provincie Overijssel investeert daarom 1,6 miljoen euro extra in de culturele sector. Dit bedrag komt bovenop het geld dat het Rijk beschikbaar stelt. De investering is bestemd voor culturele instellingen die worden aangemerkt als de ruggengraat van de Overijsselse cultuur, de zogenoemde vitale regionale infrastructuur.

De minister van OCW heeft een noodpakket van 300 miljoen euro samengesteld. Zij verleent extra subsidie aan instellingen die vallen onder de culturele basisinfrastructuur (BIS) 2017-2020 van Nederland. Daarnaast heeft zij 48,5 miljoen beschikbaar gesteld voor een limitatieve lijst van cruciale culturele instellingen in de regio. Deze steun is onder voorbehoud van cofinanciering door de regio en een zorgvuldigheidstoets door het Rijk. De provincie is voornemens de rijksmaatregel samen met de betrokken gemeenten te cofinancieren (50% Rijk, 25% gemeenten en 25% provincie) tot een maximumbedrag van 1,6 miljoen euro, op een totaal dus van 6,4 miljoen euro.

Terug naar Nieuws