Nieuws

Protocollen 1,5 meter economie

Op dit moment wordt door vele brancheverenigingen aan protocollen gewerkt voor intelligente heropeningen in de anderhalve-meter-samenleving. In de cultuursector zijn naast de podiumkunsten onder andere de monumenten, de Museumvereniging, de filmbranche, media, de popsector en het veld van cultuureducatie en amateurkunst hier actief mee bezig. Een ingediend protocol wordt door de Rijksoverheid getoetst aan strenge eisen voor gezondheid en veiligheid die zijn gebaseerd op basis van de actuele inzichten over het verloop van het coronavirus. Uiteindelijk beslist het kabinet over ongewijzigde voortzetting, versoepeling of opheffing van de tijdelijke sluiting. Binnen de culturele en creatieve sector bestaan grote verschillen tussen de diverse disciplines wat betreft de sluitingsdata (tot 1 juni, maar voor evenementen en festivals tot 1 september), wat betreft fysieke mogelijkheden en wat betreft financiële gevolgen die de beperkingen van 1,5 meter afstand met zich meebrengen. Wordt vervolgd.

Terug naar Nieuws