Nieuws

Samen met een projectgroep van leden werkt de NAPK aan preventie van ongewenste omgangsvormen in podiumkunstorganisaties.

Dit doen we door in samenspraak met de projectgroep en onder begeleiding van een externe expert een generiek beleidskader te ontwikkelen. Dit kader moet organisaties in staat stellen om in de eigen bedrijfsvoering stappen in te bouwen die helpen om bewustwording te creëren, risico’s vroegtijdig te signaleren en een gezonde en veilige werkomgeving te borgen.

In dit traject wordt de projectgroep bijgestaan door een klankbordgroep, waarin werkenden in het veld vertegenwoordigd zijn, het kunstvakonderwijs is afgevaardigd en een bestuurder van Mores.online zitting neemt.

In het eerste kwartaal van 2021 organiseren we een informatieve kick-off voor belanghebbenden en geïnteresseerden, het beleidskader zal in het najaar van 2021 opgeleverd worden. NAPK-leden krijgen gedurende het traject al de mogelijkheid om met deelresultaten aan het werk te gaan in hun eigen organisatie, volgens het principe van learning by doing. 

 

Terug naar Nieuws