Nieuws

Producenten pleiten voor noodsteun

De podiumkunstproducenten verbonden aan de NAPK zijn heel erg blij met de aangekondigde versoepelingen per 18 februari. De verruiming van de capaciteit geeft de mogelijkheid om ons publiek, dat tot nu toe achter het net viste vanwege uitverkochte zalen, alsnog een plek te bieden. De versoepelingen geven hoop dat de podiumkunstensector op korte termijn toe kan werken naar een grootschaliger aanbod en normale zaalbezetting. Tegelijkertijd zijn er nog de nodige knelpunten die een normale gang van zaken belemmeren.

Wij pleiten voor alternatieven voor de isolatieperiode, zoals tijdelijk werken op minimaal 1,5 meter afstand, met mondkapje, èn als de besmette persoon geen klachten heeft en geboosterd is. Om een duidelijke lange termijnvisie uit te rollen heeft de NAPK samen met de Taskforce Culturele en Creatieve Sector een Openingsplan geschreven. Inkomsten uit buitenlandse tournees zijn helemaal weggevallen. We pleiten ervoor dat de reeds ontvangen noodsteun over een langere periode inzetbaar moet zijn om de verminderde inkomsten op te vangen.

Productieproces verloopt met horten en stoten. Een uitvraag onder de leden van NAPK wijst uit dat meer dan de helft van de producenten (55%) voorstellingen heeft moeten annuleren vanwege besmettingen in de crew. De aanloop naar een voorstelling vraagt vaak maanden van voorbereiding. Dat proces loopt momenteel in veel gevallen vertraging op, omdat het virus soms langdurig rondgaat in een ensemble of gezelschap i.v.m. opeenvolgende besmettingen. Het verkorten van de isolatieperiode van zeven naar vijf dagen biedt enigszins soelaas, maar lost het probleem van een haperend productieproces niet op. Wij pleiten dan ook voor alternatieven voor de isolatieperiode, zoals tijdelijk werken op minimaal 1,5 meter afstand, met mondkapje èn als de besmette persoon geen klachten heeft en geboosterd is.

Internationale tours komen maar beperkt op gang. Nederlandse podiumkunstproducenten behoren tot de absolute wereldtop. Tot de uitbraak van de coronapandemie tourden veel van de bij de NAPK aangesloten gezelschappen en ensembles jaarlijks in het buitenland. Ze genereerden daarmee een groot deel van hun inkomsten. Azië zit nog op slot, ook andere werelddelen kennen nog strenge beperkingen. Zolang er nog niet internationaal gereisd kan worden, zullen producenten te maken hebben met verminderde inkomsten en een lager publieksbereik. De reeds ontvangen noodsteun zal over een langere periode inzetbaar moeten zijn om de verminderde inkomsten op te vangen.

Zorg dat vertrouwen publiek terugkomt. Zowel het publiek, de artiesten als de podia zijn na twee jaar corona toe aan duidelijkheid en betrouwbaar beleid. Daarom hebben we samen met de Taskforce Culturele en Creatieve Sector een openingsplan geschreven. De langdurige onzekerheid van op- en afschalen heeft een zware wissel getrokken. Het is belangrijk dat de podia nu openblijven, zodat publiek weer vertrouwen krijgt en de weg terug gaat vinden naar het theater.

Terug naar Nieuws