Nieuws

De Raad voor Cultuur adviseert minister Bussemaker Theater Utrecht alsnog op te nemen in de BIS. In de eerste ronde kreeg Theater Utrecht  een positieve beoordeling van de raad maar was het advies toch negatief, omdat de instelling door uitzonderlijke financiële omstandigheden de eigen inkomstennorm niet had gehaald. Aangezien er in de aanvullende ronde geen andere aanvragers waren voor deze plek in de BIS, geeft de raad Theater Utrecht in het belang van een goede geografische spreiding nu een positief advies.
Op Prinsjesdag maakt de minister bekend welke instellingen deel gaan uitmaken van de BIS. Lees hier meer.

Terug naar Nieuws