Nieuws

Podiumkunstinstellingen gered door regeerakkoord

De podiumkunstenbranche ziet in het regeerakkoord dat VVD, D66, CDA en ChristenUnie vandaag hebben gepresenteerd een hernieuwde bevestiging van de waarde van cultuur voor ons land. Er wordt de komende jaren oplopend van 25 miljoen euro in 2018, 50 in 2019 tot 80 miljoen in 2020 en 2021, extra per jaar vrij gemaakt om acute problemen in de culturele sector op te lossen. Met een deel van dit bedrag (10 miljoen) krijgt een groep ensembles, theater-, dans- en muziektheaterorganisaties alsnog structurele financiering van het Fonds Podiumkunsten voor hun positief beoordeelde plannen, waar aanvankelijk geen budget meer voor beschikbaar was.

Een groep kleine en middelgrote producenten dreigde te verdwijnen, waaronder een aantal gerenommeerde gezelschappen met een grote staat van dienst. Eind 2016 vond de politiek voor één jaar een noodoplossing en kwam voor 2017 10 miljoen beschikbaar. De onzekerheid over hun voortbestaan bleef echter groot. Met het nieuwe regeerakkoord is aan die onzekerheid een einde gekomen en kunnen instellingen als Orkater, Jazz Orchestra of the Concertgebouw, Korzo, Dood Paard, Danstheater AYA, DOX, Maatschappij Discordia, Jeugdtheater Gnaffel, Theatergroep Suburbia en Matzer hun activiteiten voortzetten. Allemaal vervullen zij een belangrijke rol binnen hun discipline en/of regio waarin ze opereren.

De NAPK heeft het afgelopen jaar doorlopend aandacht gevraagd voor de nijpende situatie van deze producenten en gewezen op het grote verlies voor de sector mochten ze verdwijnen. Wij zijn dan ook zeer verheugd te constateren dat de politiek oog en oor heeft gehad voor dit issue, en ernaar heeft gehandeld.

Terug naar Nieuws