Nieuws

Podiumkunstensector start digitaal platform

Producerende en presenterende instellingen bundelen hun krachten en starten samen een het Digitaal Informatieplatform Podiumkunsten (DIP). Met dit platform weet de Nederlandse podiumkunst in de toekomst een nog breder publiek te bereiken, kunnen theaters gerichter programmeren en verheugen producenten zich op een groter en vooral divers maatschappelijk bereik. 

DIP is een initiatief van de Stichting Digitaal Informatieplatform Podiumkunsten, die in juni is opgericht door drie brancheverenigingen in de podiumkunsten: de Vereniging van Vrije Theaterproducenten (VVTP), de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) en de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD).

De wens tot collectieve en efficiënte samenwerking door middel van data-uitwisseling en marketing, leefde al jaren in de sector. Die wens komt nu uit met de realisatie van het DIP. Eenvoudig gezegd komt het erop neer dat het nieuwe platform de mogelijkheid biedt om via koppelingen informatie uit te wisselen tussen podia en bespelers. ‘Door landelijk én op grote schaal gegevens per voorstelling te verzamelen, kunnen we veel scherpere en toepasbare analyses maken’, verklaart Jaap Lampe, directeur Stadsschouwburg Haarlem en een van de initiatiefnemers van DIP. Lampe prijst ook de extra marketingmogelijkheden voor de sector. Op basis van de landelijke en regionale inzichten kunnen gerichte marketingactiviteiten en specifieke campagnes worden ontwikkeld om een groter en divers publiek te bereiken. Lampe: ‘Dit is een essentiële stap om meer bezoekers én meer maatschappelijk bereik te genereren.’

Als in het voorjaar van 2020 alle ruim 250 leden van de drie brancheverenigingen zijn aangesloten, worden de gegevens van meer dan 24.000 voorstellingen en concerten en ruim 6 miljoen bezoeken in de Nederlandse podiumkunsten bij elkaar gebracht. Het is voor het eerst dat dit op een zo grote en complete schaal gebeurt. ‘De meerwaarde voor producenten en presenterende instellingen is daarmee direct exponentieel toegenomen’, aldus Matthijs Bongertman, bestuurslid van Stichting Podiumkunst.info en directeur van Senf Theaterpartners.

Maar de ambities reiken verder, maakt Joachim Fleury, voorzitter NAPK en Stichting DIP, duidelijk. Ook voor organisaties binnen de Nederlandse podiumkunsten die niet aangesloten zijn bij de brancheverenigingen NAPK, VSCD of VVTP biedt het DIP veel mogelijkheden. ‘Met deze instellingen en andere brancheverenigingen binnen de podiumkunsten willen we in de komende maanden om tafel. We creëren een schitterende etalage voor de podiumkunsten.’ Het platform zal zowel ter ondersteuning van de bedrijfsvoering functioneren als kansen bieden om het erfgoed in de podiumkunsten te bewaren en te ontsluiten.

Meer informatie over het Digitaal Informatieplatform Podiumkunsten is te vinden op www.dip.nl.

Terug naar Nieuws