Nieuws

Podiumkunstensector in problemen door nieuwe arbeidswetgeving

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties zorgen voor een stapeling van veranderingen in arbeidswetgeving die tot problemen leidt bij podiumkunstproducenten. In deze sector worden voortdurend voorstellingen en concerten geproduceerd met steeds wisselende cast en crew. Flexibiliteit in arbeidsrelaties is noodzakelijk om goed te kunnen functioneren. De NAPK pleit voor een uitzondering op de ketenbepaling in de WWZ voor de podiumkunstensector.

De Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) heeft in een brief aan minister Bussemaker van OCW en minister Asscher van SZW aandacht gevraagd voor deze problematiek. Het is met name de combinatie van beide wetten die de mogelijkheden van flexibele arbeidsrelaties ernstig beperken, die de podiumkunstensector parten speelt.

De projectmatige werkwijze van veel producenten is inherent aan de aard van hun activiteiten, maar is ook deels het gevolg van de grote bezuinigingen op de sector sinds 2013. Voor veel producenten is het flexibel kunnen inzetten van personeel noodzakelijk om te kunnen overleven. Er is in de sector steeds minder ruimte voor vaste dienstverbanden, omdat de meeste producenten met wisselende casts en artistieke teams werken en daardoor niet voortdurend werk hebben voor dezelfde medewerkers.

De NAPK verzoekt minister Asscher om de podiumkunstensector uit te zonderen van de ketenbepaling in de WWZ, waardoor het mogelijk moet blijven om – zoals tot nu toe gebruikelijk is – langdurig op basis van tijdelijke contracten te werken zonder dat er een vast dienstverband ontstaat. Het verzoek aan minister Bussemaker is om hierover in overleg te treden met haar collega van SZW. Tevens verzoeken we haar om in de subsidievoorwaarden rekening te houden met de arbeidsvoorwaardelijke verplichtingen van de instellingen. Ook de prestatie-afspraken tussen subsidiënt en podiumkunstproducent moeten afgestemd worden op de veranderingen waar de werkgevers mee te maken krijgen.

Terug naar Nieuws