Nieuws

Platform Stage Cultuur Inclusief

Vanaf nu kunnen culturele instellingen vacatures voor stageplekken en startersfuncties plaatsen op het platform Stage Cultuur Inclusief (SCI). Ook is er een financiële bijdrage van € 1000 per ingevulde vacature beschikbaar.

De Rijkscultuurfondsen hebben besloten een impuls te geven aan de instroom van ‘divers’ talent met extra middelen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit gebeurt via de regeling Stage Cultuur Inclusief waarmee organisaties een bijdrage kunnen aanvragen. Dit platform heeft tot doel het diverser en inclusiever invullen van stage- en werkervaringsplekken in de cultuursector. Het vormt een onderdeel van het fondsenbeleid om een inclusieve cultuursector te creëren met gelijke kansen voor iedereen.

Bij de invulling van het begrip diversiteit wordt aangesloten bij de Code Diversiteit & Inclusie waarbij het gaat om culturele diversiteit, gender, beperking, seksuele oriëntatie, religie, sociaaleconomische status en opleidingsniveau.

Lees meer

Terug naar Nieuws