Nieuws

Pilots toegangstesten bij concertzalen, theaters, poppodia, musea en monumenten

Vandaag heeft het kabinet bekend gemaakt dat tussen 9 en 30 april a.s. in de cultuursector pilots plaatsvinden om ervaringen op te doen met (snel)testinfrastructuur. Deze pilots markeren het begin van de heropening van de sector. In een beperkt aantal culturele instellingen worden de pilots volgens een vastgestelde kalender uitgevoerd. Bezoek aan deze concerten, voorstellingen, musea en monumenten is mogelijk wanneer van tevoren een negatief testbewijs kan worden overlegd. De sneltest kan gratis worden gedaan bij deelnemende testcentra. Het coronaprotocol blijft bij de pilots voor de veiligheid nog steeds van kracht, dus ook de 1,5 meter regel.

Testbewijzen (toegangstesten)
Met deze pilots gaan de overheid en sectoren de bereidheid, beheersbaarheid en uitvoerbaarheid van testbewijzen onderzoeken (niet alleen voor cultuur maar ook in de sport- en recreatiesector). Door testbewijzen in te zetten is het mogelijk om ook bij hoge risiconiveaus de cultuursector op een veilige wijze deels te heropenen. Met toegangstesten kunnen sectoren eerder en/of met minder zware maatregelen open dan zonder toegangstesten. Toegangstesten helpen dus om sneller en meer mogelijk te maken.

Kalender
Bij de samenstelling van de kalender met data en locaties is onder meer rekening gehouden met regionale spreiding, sectorale spreiding, behoefte van de sector, nabijheid van een testlocatie en onderscheid tussen grote en kleine bedrijven of instellingen. De kalender is door het kabinet opgesteld, in samenspraak met de veiligheidsregio’s, de Taskforce culturele en creatieve sector en de deelnemende branche- en koepelorganisaties.

Een eerste stap richting heropening van de cultuursector
Concertzalen, theaters, festivals, poppodia, monumenten en musea zijn dicht. Het publiek snakt naar inspiratie, bezieling en verstrooiing. Artiesten en zzp’ers in de cultuursector staat het water aan de lippen. Zolang openstelling via de weg van de routekaart niet kan, is bezoek met testbewijzen de enige weg om weer bezoekers te ontvangen en het werk van kunstenaars en artiesten te tonen.

Locaties die deelnemen aan deze pilot
Op de website van de Rijksoverheid is te zien wanneer op welke locaties een activiteit plaatsvindt. Een overzicht van theaters en concertzalen en wat ze programmeren is hier te vinden.

Terug naar Nieuws