Nieuws

PFZW en cultuursector doen pilot met zzp-pensioen

Meer dan de helft van de mensen die werkzaam zijn in de culturele en creatieve sector is zzp’er. De Sociaal-Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur noemden dit in een gezamenlijke verkenning van de arbeidsmarkt in de culturele sector ‘een groot knelpunt’. De Federatie van werkgevers in de cultuur en de FNV hebben dit signaal gezamenlijk opgepakt. Uiteindelijk mondde dit uit in het advies “Passie gewaardeerd”. In dit gezamenlijke advies uit 2017 doen de SER en de Raad voor Cultuur voorstellen om de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector te versterken. Eén van de voorstellen in het gezamenlijk advies “Passie gewaardeerd” van de SER en de Raad voor Cultuur betreft aandacht voor het pensioen van zzp’ers in de sector. Het antwoord hierop is de pilot die momenteel wordt ontwikkeld met PFZW. Het idee is dat zzp’ers in de sector in deze pilot op vrijwillige basis bij PFZW pensioen kunnen opbouwen. Lees hier meer.

Terug naar Nieuws