Nieuws

Petitie ontvangen

Petitie ontvangen

Op 15 november is de petitie `Behoud bewezen kwaliteit podiumkunsten’ overhandigd aan de voorzitter van de commissie OCW van de Tweede Kamer. Ruim 11.200 mensen hebben getekend, waaronder prominente artiesten, schrijvers en creatieven zoals Huub Stapel, Connie Palmen, Louis Andriessen, Hans Croiset, Manon Uphoff, Halina Reijn, Bas Kosters, Loes Luca, Renee Soutendijk, Hadewych Minis en Tom Waits. Zij willen allemaal dat gezelschappen en muziekensembles die al jaren van grote waarde zijn voor de podiumkunsten, die goede plannen hebben ingediend maar geen subsidie krijgen, alsnog worden ondersteund.

Op maandag 21 november wordt in de Tweede Kamer de cultuurbegroting 2017 behandeld. Er dreigen organisaties te verdwijnen die een belangrijke functie vervullen in de podiumkunsten en daar moet de Kamer een noodoplossing voor vinden, zo werd geconstateerd in de hoorzitting over de cultuurfondsen in de Tweede Kamer op 9 november jl.

Ook publiek, makers, provinciale en lokale politici, prominente Nederlanders, vrienden, studenten aan kunstvakopleidingen en theater- dans- en muziekliefhebbers uit heel Nederland scharen zich achter dit pleidooi. Instellingen die zich jarenlang bewezen hebben en die positief beoordeeld zijn op hun toekomstplannen, mogen niet verdwijnen vanwege een tekort aan budget en een weeffout in het overheidsbeleid. Eerder deze maand stuurden 186 professionals in de podiumkunsten (schouwburg- en concertzaaldirecties, festivaldirecteuren, zakelijk en artistiek leiders en programmeurs) al een noodoproep naar de Tweede Kamer.

Zij steunen allen onze dringende oproep aan de cultuurwoordvoerders om te voorkomen dat instellingen zoals bijvoorbeeld Korzo, Orkater, Jazz Orchestra of the Concertgebouw, Dood Paard, Theater Gnaffel, Theatergroep Suburbia, Matzer, Danstheater AYA, MAAStd (dansfunctie), Toneelschap Beumer & Drost, Bellevue Lunchtheater en Studio Peer marginaliseren of zelfs helemaal verdwijnen.

Omdat er ná 2020 een herziening van het hele culturele bestel is aangekondigd, pleiten we ervoor dat deze instellingen niet nu al worden afgeschreven. Ze moeten worden meegenomen in dat proces, zodat er een integrale afweging kan worden gemaakt. We roepen samen met Kunsten ’92 de politiek op om een noodregeling te maken voor dit middenveld, waar ontzettend veel waarde wordt gecreëerd met zeer bescheiden budgetten. En daarvoor is een relatief bescheiden budget van € 9,5 miljoen genoeg.

Terug naar Nieuws