Nieuws

Oplossing voor podiumkunsten: middenveld lijkt voorlopig gered

De Tweede Kamer heeft voor de korte termijn een oplossing gevonden voor de acute nood in de podiumkunstensector. Een groep gezelschappen en ensembles van bewezen kwaliteit dreigde te verdwijnen vanwege gebrek aan budget bij het Fonds Podiumkunsten.

De PvdA en de oppositie (D66, SP, Groen Links, CDA en ChristenUnie) hebben op 29 november een amendement van € 10 miljoen ingediend om o.a. de bovengenoemde positief beoordeelde culturele instellingen voorlopig te redden.

Dit bedrag kan de Minister van OCW, op basis van de adviezen van de Raad voor Cultuur en de besluiten van de Cultuurfondsen, verdelen onder de culturele organisaties die positief werden beoordeeld. Aan deze gezelschappen en ensembles kon vanwege het ontoereikend budget geen subsidie worden toegekend. De eerste prioriteit, zo stelt het amendement, ligt bij de positieve beoordelingen vanuit het Fonds Podiumkunsten (de instellingen in de B-categorie). De minister heeft in een brief aan de Kamer laten weten dat ze blij is dat er een oplossing is gevonden voor de betreffende groep instellingen en laat het oordeel over het amendement aan de Kamer.

Het amendement heeft met de ondertekenaars een meerderheid in de Tweede Kamer en wordt op 8 december in stemming gebracht. Dit betekent dat de betreffende producenten binnen de podiumkunsten in elk geval het komende jaar hun activiteiten kunnen voortzetten. Hoe het vanaf 2018 verder moet is nog onduidelijk.

De podiumkunstsector is verheugd en opgelucht dat de Kamer zich zo heeft ingespannen om een noodoplossing te vinden, en dat er een breed politiek bewustzijn is over het feit dat de situatie problematisch is. De komende periode wordt het subsidiestelsel onder de loep genomen. Het nu beschikbare budget biedt voor deze organisaties soelaas voor één jaar. Voor 2018 – 2020 moet een meer structurele oplossing gevonden worden. In de praktijk van de professionele podiumkunsten wordt minimaal anderhalf jaar vooruit gewerkt; voorstellingen en (internationale) projecten die voor 2018 en verder op de rol staan, worden momenteel voorbereid. Of ze ook geëffectueerd kunnen worden hangt af van het vervolg.

Terug naar Nieuws