Nieuws

Binnen de Europese Commissie wordt gewerkt aan een besluit over PMSE (Programme Making & Special Events) in het UHF-spectrum. De vooruitzichten zijn weinig hoopvol. Volgens de Nederlandse Belangenvereniging Draadloze Audioverbindingen zijn de oplossingen die worden voorgesteld ontoereikend. Met name de toewijzing van 29 MHz in beide Duplex Center Gaps die geharmoniseerd beschikbaar zouden komen voor PMSE, zou een wassen neus zijn.

De belangenvereniging zegt hierover: `Dit is een sterk RF-vervuild gebied, zoals in diverse onderzoeken is aangetoond. Het hele idee van de Duplex Center Gaps is nu juist om de up- en downlink van mobiele diensten van elkaar te scheiden, omdat de kans op storingen anders te groot is. In dit vervuilde stukje spectrum heeft de professionele gebruiker niets te zoeken.’

Ook de andere oplossing waar de Europese Commissie aan werkt, 30 MHz spectrum op aanvraag, is `vaag en hoogst onzeker’.

Voor meer info, klik hier.

Terug naar Nieuws