Nieuws

Op 6 december jl. organiseerde Kunsten ’92 een bijeenkomst over de aan de minister gestuurde culturele regioprofielen. Onder andere Jos van Hulst van Theatergroep Suburbia en Harmen van der Hoek van het Noord Nederlands Toneel deelden hun ideeën en verwachtingen omtrent de nieuwe beleidsvorming met de zaal. Daarna was het woord aan Sara Knijff van het ministerie van OCW en Jakob van der Waarden, de nieuwe directeur van de Raad voor Cultuur. Vervolgens hield Cor Wijn een bespiegeling aan de hand van zijn analyse van alle ingediende profielen. Het volledige verslag van de bijeenkomst kun je teruglezen op de site van Kunsten ’92. De minister, VNG en IPO en de G9 hebben eveneens een analyse gemaakt van de ingediende culturele regioprofielen, deze analyse wordt als bijlage bij de adviesaanvraag van de minister aan de Raad voor Cultuur gepubliceerd.

Terug naar Nieuws