Nieuws

Onderzoek naar fair pay in culturele sector

Op woensdag 15 november 2023 nam toenmalig demissionair staatssecretaris van Cultuur en Media Gunay Uslu het rapport ‘Fair Pay dichterbij. Meerkosten van Fair Pay in de culturele sector, 2022’ in ontvangst.

Aan dit rapport in opdracht van Kunsten ’92 heeft bureau PPMC Economisch Advies het afgelopen halfjaar gewerkt. De overhandiging vond plaats tijdens het slot van de Algemene Ledenvergadering van Kunsten ’92, door Marianne Versteegh, voorzitter van de begeleidingscommissie van het onderzoek.

Het onderzoek maakt de meerkosten transparant bij meerjarig door het rijk en door de Rijkscultuurfondsen gesubsidieerde instellingen. Ook is er voor het eerst naar de meerkosten van de door de Rijkscultuurfondsen projectmatig gesubsidieerde deelsectoren gekeken, zoals film, cultuurparticipatie en overig.

De NAPK was in de begeleidingscommissie vertegenwoordigd door Nicolien Luttels. Bekijk het rapport Fair Pay dichterbij. Meerkosten van Fair Pay in de culturele sector, 2022.

Terug naar Nieuws