Nieuws

Onderzoek gepubliceerd ‘Wat kost Fair Pay?’

Onlangs heeft de Taskforce Culturele en Creatieve Sector (CCS) een eerste actueel onderzoek naar de meerkosten van implementatie van de Fair Practice Code gepubliceerd: ‘Wat kost Fair Pay? Een synthese van onderzoek op lokaal niveau naar de meerkosten van Fair Pay’, door onderzoeksbureau SiRM.

In dit rapport ligt de focus vooral op gemeenten, en momenteel loopt een tweede landelijk onderzoek naar de meerkosten van fair pay. In een begeleidende brief aan de staatssecretaris adviseert de taskforce haar om eventuele beleidsmatige keuzes over fair pay en de verdere implementatie van de Fair Practice Code te maken als beide rapporten zijn verschenen. Deze moeten immers in samenhang worden gelezen.

Daarnaast vraagt de taskforce aan de staatssecretaris om nu al in gesprek te gaan met gemeenten, provincies en andere financiers, omdat samenwerking tussen overheden en financiers essentieel is om tot implementatie van fair pay te komen. Lees HIER de brief van de taskforce en HIER het rapport ‘Wat kost Fair Pay?

Terug naar Nieuws