Nieuws

Guy Weizman en Julie Van den Berghe gaan vanaf 2017 samen leiding geven aan het Noord Nederlands Toneel (NNT). Ola Mafaalani treedt op 1 januari 2017 terug als artistiek en algemeen directeur. Onder haar leiding groeide het NNT de afgelopen zeven jaar uit tot één van de grote landelijke BIS-gezelschappen.

De Raad van Toezicht van het NNT benoemt Guy Weizman (Tel Aviv, 1973) vanaf januari 2017 tot algemeen en artistiek directeur en Julie Van den Berghe (Gent, 1981) tot artistiek leider toneel. Weizman en Van den Berghe krijgen als opdracht mee om de huidige koers van het NNT als multidisciplinair gezelschap met een maatschappelijke functie verder uit te bouwen en te verstevigen. Weizman blijft daarnaast samen met Roni Haver artistiek leider van Club Guy & Roni.

Klik hier voor meer informatie.

Terug naar Nieuws