Nieuws

Het boegbeeld van de Topsector Creatieve Industrie (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) Barbera Wolfensberger wordt directeur-generaal Cultuur en Media bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 juli 2017.

Barbera Wolfensberger was sinds oktober 2015 Chief Marketing Officer bij de Telegraaf Mediagroep. Daarnaast vervult zij sinds januari 2014 de functie van voorzitter van Topsector Creatieve Industrie bij het ministerie van Economische Zaken. Eerder was Wolfensberger Chief Executive Officer bij FHV BBDO, een Amerikaanse, wereldwijd opererende onderneming in de creatieve industrie.

Terug naar Nieuws