Nieuws

Op 13 december vindt in het Korenhuis te Den Haag de netwerkbijeenkomst Trendrapport podiuminstelling plaats. Tijdens de bijeenkomst worden de resultaten van het trendonderzoek over dans-, theater- en muziekeducatie gepresenteerd. Welke invloed heeft het overheidsbeleid op de educatieve activiteiten van de professionele podiumkunstinstellingen? Welke visies zijn er op educatie? En welke doelgroepen worden bereikt? Verder wordt teruggekeken op eerder gesignaleerde trends, wordt de actuele stand van zaken doorgenomen en gaan de deelnemers met de educatoren van podiuminstellingen in gesprek over de uitdagingen voor de komende jaren. Kom ervaringen uitwisselen en vergroot je kennis en netwerk. Klik hier voor het programma en om aan te melden.

Terug naar Nieuws