Nieuws

Onderstaande input heeft de NAPK ingebracht voor het Tweede Kamerdebat van donderdag 2 juni:

Wij onderschrijven de brief van Kunsten ’92 van 30 mei j.l, en willen aanvullend daarop nog enkele punten benadrukken die specifiek voor de podiumkunstensector van belang zijn:

  • De rust en ruimte die de minister wil bewerkstelligen voor de periode 2017-2020, zijn zeer hard nodig voor de podiumkunstproducenten. Met alle veranderingen in arbeidswetgeving en de gevolgen van de bezuinigingen die nog steeds doorwerken, hebben werkgevers de komende jaren hun handen vol om de bedrijfsvoering gezond te houden. Ook in de markt nemen de risico’s voor producenten toe. We pleiten dan ook voor voldoende financiële ruimte en redelijke prestatieafspraken.
  • De podiumkunstensector is desalniettemin in beweging: er worden allianties gevormd tussen producenten en podia (Rotterdam, Den Haag). Deze ontwikkeling kan een belangrijk ijkpunt zijn voor de stelselherziening waar de Raad voor Cultuur over spreekt in zijn advies, en ook hiervoor geldt dat de betrokken instellingen stabiliteit en ruimte nodig hebben om deze trajecten gedegen uit te werken.
  • Diverse theater-, dans-, muziektheatergezelschappen en ensembles bij het FPK staan nog steeds in de overleefstand en kunnen niet voort zonder roofbouw te plegen op de eigen reserves en het menselijk kapitaal. Daar moet verandering in komen wil de diversiteit van het podiumkunstenlandschap, de kwaliteit en het experiment niet in de verdrukking komen. Deze instellingen maken via het FPK een belangrijk deel uit van de culturele infrastructuur in Nederland, en we pleiten er dan ook sterk voor dat u met zorg en aandacht naar dit MKB van de podiumkunsten kijkt en geen politieke beslissingen ten aanzien van de BIS neemt voordat het FPK in augustus de uitslagen van de subsidieaanvragen bekend maakt.
  • Wij missen een visie op de danssector. We pleiten ervoor dat er, gelijk aan de integrale visie die de Raad voor Cultuur op de muzieksector gaat ontwikkelen, ook voor de danssector een dergelijke inhoudelijke visie wordt ontwikkeld waarin de waarde en de toekomst van deze kunstvorm onder de loep genomen wordt.
  • Voor de podiumkunstensector zijn reflectie, debat en erfgoedvorming essentieel, juist omdat het als kunstvorm voornamelijk bestaat in het moment dat het op het podium gebracht wordt. In een nieuw te vormen ondersteuningsstructuur is het van belang dat dit voor onze sector goed geborgd wordt.
  • Podiumkunsten floreren bij internationale kruisbestuiving. Een brede blik, andere artistieke ideeën en verrassende nieuwe inzichten voeden talent en leiden tot hoge kwaliteit. Nederlandse podiumkunsten hebben dit bewezen, in eigen land en op internationale podia en festivals. De internationale mobiliteit van makers en uitvoerenden in onze sector is groot en van wezenlijk belang om te kunnen excelleren.
Terug naar Nieuws