Nieuws

Het Fonds Podiumkunsten (FPK) presenteerde afgelopen week de ‘monitor Podiumkunsten’. Het ‘gereedschapskistje’, waarmee podiumkunstorganisaties meer zicht krijgen in de effecten van hun artistieke inspanningen, is een het eindresultaat van een traject van vijf jaar. De NAPK zat in de stuurgroep en een aantal leden werkte mee aan de totstandkoming. Het ministerie van OCW ontwikkelde onder meer op basis van deze monitor de zogenaamde BIS-monitor. Die is eveneens bedoeld om organisaties handvatten te bieden meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van de organisatie en hun activiteiten.

De monitor Podiumkunsten en de BIS-monitor zijn facultatief en op maat te gebruiken instrumenten om strategisch na te denken over de toekomst van je organisatie. De monitoren zijn te vergelijken met ‘360 graden feedback’. Met praktische vragen en methoden kijk je naar je eigen organisatie en spiegel je dat aan het beeld dat anderen (bijv. publiek, samenwerkingspartners, andere stakeholders) van jouw organisatie hebben.

Zowel het FPK als OCW bieden de monitors aan als een service. Uitkomsten van de Monitor Podiumkunsten en de BIS-monitor zijn en blijven eigendom van de culturele organisaties. Die kunnen door hen worden gebruikt bij de onderbouwing van toekomstige subsidieaanvragen. De Monitor Podiumkunsten is inmiddels online, de BIS-monitor zal dat zijn vanaf 18 mei.

Meer informatie.

Terug naar Nieuws